Oversigt over klasselærere

KlasseInitialerKlasselærer(e)
0ARS/BJRie Staun / Bettina Haas Jørgensen
1AMD/MG/TNMads Dahl / Marianne Gravesen / Turid Tranegaard Nielsen
2AHJ/KG/CNHanne Louise Jørgensen / Katrine Gissel / Charlotte Falkenberg Nørskov
3AKR/GA/OHKirsten Fjord Rasmussen / Gry Billeskov Ahlmark / Ole Sivert Hansen
4AIS/OF/SJInger Smed Nielsen / Ole Foldager / Sanne Jeppesen
5ABH/LB/DRBirte Hjertensgaard / Lise Lotte Brix / Dorte Aagaard Rasmussen
6AJZ/TZ/FJJeppe Zaar / Tina Ziegler Vad Jørgensen / Flemming Leif Johansen