Grundoplysninger

Klassetrin og spor på skolen

0.-6.kl.

2 spor med årgangstænkning og fleksibel holddannelse.

 

Tilbud efter skoletid

Møllehøjskolens SFO og Klub "Kværnen"

Se yderligere under menupunkterne herfor...............